email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
Öğütücüler/Çözücüler (Disintegratör)

Öğütücüler/Çözücüler (Disintegratör)

Silverson Disintegratör 2500 karıştırma sistemi, 1 metre uzunluğa kadar en büyük katıları, önceden parçalama veya öğütme işlemlerine gerek olmaksızın öğütebilir, solüsyon oluşturabilir veya dispersiyonunu sağlayabilmektedir.

Disintegratör 2500 özel olarak üretilen tankın altında bulunan, güçlü bir Silverson mikser ile birlikte sunulmaktadır. Mikser sıvının yüzeyinden aşağıya doğru güçlü bir emme kuvveti oluşturur, batmaya en dirençli katıları bile, ebatları ne olursa olsun, aşağıya çeker. Katılar ardından şiddetle parçalanır, karışım içerisinde dispersiyonu sağlanır ve sisteme dâhil olan Silverson In-Line mikser sayesinde, solüsyon veya süspansiyona tamamen dâhil edilir.

Daha küçük katılar için, Silverson Duplex Öğütücü/Çözücüyü sunarken, Duplex katı kauçuk ve polimerlerin motor yağı ve yapıştırıcı sektörlerinde öğütülmesi veya solüsyon elde edilmesi için tasarlanmıştır.


Nasıl Çalışır

Disintegratör 2500, tanka alttan monte edilen, uygulama için özel olarak tasarlanmış Silverson high shear rotor/stator parçalayıcı çalışma başlığıyla bottom entry mixer ve devri daim hattında kurulan Silverson high shear high shear In-Line mikserden oluşan güçlü bir sistemdir.

1. Aşama

Tanka yağ doldurulur ve bottom entry mikser çalıştırılır. Büyük katılar tanka beslenir ve hızla kenarlarını ve köşelerini kesecek olan çalışma başlığına doğru çekilir. Bu parçalar ilk önce çalışma başlığının iç kısmına çekilir, ardından dairesel kuvvet sayesinde başlığın çevrelerine doğru itilir ve rotor bıçakları tarafından stator deliklerinin kenarlarına doğru dışarı atılırken daha da kesiltilip küçültülür.

2. Aşama

Büyük katıların hızla kesilmesi tüm parçalar çalışma başlığından rahatça geçecek boyuta ulaşıncaya kadar devam eder. Malzemeler başlıktan yatay olarak, tank çeperlerine doğru itilir. Bu döngü, tüm katılar granül boyutuna ulaşıncaya kadar devam eder.

3. Aşama

Katılar granül boyutuna ulaştığında, kendi debisini oluşturan In-Line mikser çalıştırılır. Ürün, tankın altından çekilir, İn-Line mikserin high shear rotor/stator çalışma başlığından geçirilir ve ürün tam çözelti veya süspansiyon haline gelinceye kadar devri daim yapılarak çalışmaya devam eder.


Ürün Videoları

D-2500
D-2500 Nasıl çalışır

Mikser Seçenekleri

Disintegratör 2500

Büyük katıların ön öğütülme, dilimleme veya kesim işlemine tabi tutulmalarına gerek yoktur. Disintegratör 2500 sıradışı şekilleri, piyasada mevcut en büyük polimer balyalarını alıp parçalayabilmektedir. Sistem kapasite 1000 ila 100000 litre arasında değişmektedir.

Duplex Parçalayıcı / Çözdürücü

Duplex madeni yağlar ve yapıştırıcı endüstrilerinde katı kauçukların ve polimerlerin parçalanması ve çözündürülmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Ancak bu alanların dışında da birçok karıştırma aplikasyonunu da başarır.

Pilot Disintegratör Tesisi

D2500'ün küçük ölçekli bir versiyonu olan gelistirilen Pilot Disintegratör Tesisi, standart olarak 250 litre kapasiteye sahiptir. Silverson, müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için özel sistemler sunmaktadır.

Şekerlemenin Geri Kazanımı

Silverson, atık şekerleme ve benzeri malzemelerin yüksek hızda geri kazanımı için bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem bir çok müşteriden gelen talep üzere ve Silverson'ın büyük ölçekli Disintegratör 2500’deki prensiplerden yola çıkarak küçük ölçekli bir geri kazanım tesisi olarak geliştirilmiştir.

Geri kazanım tesisi, ön öğütme veya doğrama gerektirmeksizin çeşitli atık malzemelerin hızla parçalanması ve çözdürülmesi için kullanılmaktadır.

Sorum var mı?? Uzmanlarımıza soru sorun
Bizi arayın 00 90 232 464 8006