Öğütücüler/Çözücüler (Disintegratör)

Silverson Disintegratör 2500 karıştırma sistemi, 1 metre uzunluğa kadar en büyük katıları, önceden parçalama veya öğütme işlemlerine gerek olmaksızın öğütebilir, solüsyon oluşturabilir veya dispersiyonunu sağlayabilmektedir.

Disintegratör 2500 özel olarak üretilen tankın altında bulunan, güçlü bir Silverson mikser ile birlikte sunulmaktadır. Mikser sıvının yüzeyinden aşağıya doğru güçlü bir emme kuvveti oluşturur, batmaya en dirençli katıları bile, ebatları ne olursa olsun, aşağıya çeker. Katılar ardından şiddetle parçalanır, karışım içerisinde dispersiyonu sağlanır ve sisteme dâhil olan Silverson In-Line mikser sayesinde, solüsyon veya süspansiyona tamamen dâhil edilir.

Daha küçük katılar için, Silverson Duplex Öğütücü/Çözücüyü sunarken, Duplex katı kauçuk ve polimerlerin motor yağı ve yapıştırıcı sektörlerinde öğütülmesi veya solüsyon elde edilmesi için tasarlanmıştır.

Uzmana danışın


Gönder